"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

През учебната 2019/ 2020 година, в ДГ ,,Морска звезда”, стартира работа по проект ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” на Министерството на образованието и науката. Детската градина се включи по две направления: Дейност 1: Допълнително обучение по български език и Дейност 2, която включва обезпечаване на средствата за такси. 

Две групи с деца за допълнително обучение по български език се сформираха за учебната 2019/ 2020 година – едната обхвана деца от втора възрастова група, т.е. 4-5 годишните, а другата – децата от подготвителните групи, на възраст от 5 до 7 години.Чрез педагогически ситуации и допълнителни форми на работа, децата учат български език – да изговарят думите правилно, да съставят изречения, да описват предмети, да разказват, а по-големите дори определяха броя на звуковете и сричките в думи. Под формата на игра, децата се забавляваха и учеха едновременно.

Продължителността на проект ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” е 30 месеца.