eTwinning 

eTwinning е общност на училищата в Европа. Етвининг е електронна платформа за педагози, които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. 

От учебната 2018/ 2019 година ДГ "Морска звезда" активно си сътрудничи с европейски партньори през платформата на Етвининг.