Дългоочакваната мобилност по проект №  2020-1-BG01-KA101-078882 „Ела с нас“ на ДГ „Морска звезда“, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз се случи през месец октомври 2021 г. Седем педагога от градината посетиха детски градини и центрове в Турция, община Анталия и Анкара.

Поради епидемиологичната обстановка пътуването беше отложено няколко пъти, както и бяха променени партньорите в проекта. Въпреки трудностите, пътуване бе организирано и учителите от детската градина обмениха опит със своите турски колеги.

Успяхме да разгледаме няколко детски градини и центрове, да се запознаем с учителите, организацията и методите на работа с деца, да почерпим опит и да сверим своите професионални качества с тези на колегите. Детските градини, които посетихме, бяха общински и се опитваха да поддържат висок стандарт на работа в сравнение с държавните градини в Турция. Запознахме се с начините на преподаване на отделните направления, които присъстват и в нашата образователна система. Новото за нас бе методът образователна драма, която турските ни колеги активно използват след специално обучение. В повечето детски градини музиката беше неделима част от ежедневието на децата. Това ни провокира да създадем Е-твининг проект, в който децата ще се запознаят с известни композитори и класически музикални творби. Повече за него, може да прочетете в секцията за Е-твининг в сайта на градината.

Чрез мобилността успяхме и да „си сверим часовника“ и да оценим преимуществата, които имаме в ДГ „Морска звезда“ – в това число големите занимални и обширните дворове, където децата могат да играят, учат и се забавляват.

Турците бяха по правило гостоприемни. Нашият екип бе посрещнат от кмета на Анталия, а във визитите в детските центрове бяхме придружени от заместник кмета по образование в Анталия и неговия екип. Надяваме се партньорството ни да се задълбочи в бъдещи проекти и обмяна на опит.