Като част от проект „Ела с нас“, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, за учебната 2021/ 2022 година екипът на детска градина „Морска звезда“ създаде проект в платформата за професионално сътрудничество между учители от Европейската общност Е-твининг. „Ателие „Класическа музика“ е проект, вдъхновен от визитата на учителите в детските градини в Турция, където класическата музика е неразделна част от обучението и възпитанието на децата от предучилищен етап.

Чрез този проект децата от четвъртите групи на ДГ „Морска звезда“, заедно със свои връстници от Италия, Северна Македония и Турция, се приобщават към европейското културно наследство. По време на проекта те се запознават с творчеството на Моцарт, Вивалди, Григ и Бетовен, с основните класически инструменти и създават своите истории на фона на световноизвестни шедьоври на музиката. В ежедневната работа по основните направления се използват методи на Орф-Шулверк методиката.

В сътрудничество с приятелите си от другите страни децата от нашата градина развиват талантите си, регулират емоциите си и повишават умствения си потенциал с помощта на класическата музика.