Седмица за обмен на опит в Испания, гр.Валенсия, по проект: "Екологични и устойчиви практики в детската градина", финансиран по Еразъм + завършен успешно!