История

Детска градина „Морска звезда” е открита на 26.12.1983 година. Сградата е построена като Обединено Детско Заведение по типов проект за 6 групи детска градина и 2 детска ясла върху просторен, зелен обезопасен двор на площ 5 декара под името

Обединено Детско Заведение № 17. На 13.10.1999 г. се преименува в Обединено Детско Заведение № 1 „Морска звезда”, а от 2016 г. - Детската Градина „Морска звезда”.

На 01.06.2010 г. е открит новопостроен по европейски проект павилион за три градински групи, и  разкрита още една група детска ясла. Сега в детската градина функционират  9 групи детска градина и 3 групи детска ясла за около 400 деца.