Материална база

ДГ „Морска звезда” разполага със самостоятелна кухня, медицински кабинет, закрит физкултурен салон, спортна площадка на открито, зала за тържества, площадка по БДП, „Стая на доброто”, за всяка група - площадки за игра оборудвани с нови съоръжения, отговарящи на изискванията на държавните стандарти.

За сигурността на децата са инсталирани система за видеонаблюдение, охранителна и пожароизвестителна системи. Сградите са санирани, а занимални и спални помещения – обзаведени с модерни кътове за обучение, игри и отдих на децата. /снимки/