Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Председател – Калина Колева

Членове:

  1. Виктория Желязкова
  2. Елена Янакиева
  3. Светла Бахчеванова