Обществен съвет

Председател – Станислава Калинова

Членове:

  1. Мария Георгиева
  2. Валентина Георгиева
  3. Дария Динкова