Хореография

Цел: Развиване на умения, спомагащи за оформянето и развитието на детето. Придобиване на грациозност, изправена походка, ритмичност, музикалност, знания за българския фолклор. Могат да вземат участие деца от 4 до 6 годишна възраст. Изучава се екзерсиз /загряване/ и основните елементи на танцовите движения. Усвояват се ръченица, джиновско, право хоро и др. Освен изброените елементи на танцовите движения, се изучават и танци, лесно достъпни и интересни за тази възраст.

Занимания: 2 пъти седмично

Срок на обучение: Октомври -  Май

Ръководител: Маргарита Колева - хореограф