•  

Школа по изобразително изкуство „Магаре“

В школата могат да вземат участие деца от 4- 6 годишна възраст.

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Ръководител: Костадинка  Кънчева