Сладка работилничка

В групите децата творят, забавляват се, научават интересни неща, формират естетическия си вкус, създават хигиенни навици, работят в екип. Това е една от възможностите да се разбере какви заложби носи в себе си всяко дете, какво му е потребно, за да ги разгърне.

Заниманията се провеждат 2 пъти месечно

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Ръководител: Йордалена Стоянова