Киокушин

Цел: Създаване на  възможност за използване на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието и агресията срeд децата, усвояване на хватки по карате киокушин. 

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Треньор: …………………………