Игри на волята

Ние сме екип от кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевти, психолози и логопеди. Нашата основна цел е да научим децата да играят!

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Треньор: …………………………