Модерни танци

Заниманията по модерни танци включват усвояване на различни модерни техники, запознаване с основни класически постановки на ръцете, краката, главата и тялото, развиване на двигателна култура, за работа в синхрон с останалите деца. Основната цел е отключване на артистичните заложби на малките танцьори, самоувереност и любов към красивото и изящното. Не на последно място - да осигурим приятно настроение!

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Треньор: …………………………