Втора яслена група „Патета“

Вяра Ралева - мед.сестра

Армине Аршакян -  мед.сестра

Миланка Еленска – детегледачка

Анета Драгатева – детегледачка