Iб група „Слънце“ 

Нели Димитрова - учител

Даниела Петкова - учител

Станка Стойчева - пом.възпитател