IIб група „Слънце“ 

Нели Димитрова - учител

Иваничка Костадинова - учител

Станка Стойчева - пом.възпитател