IIIб група „Слънце“ 

Нели Димитрова - учител

Мария Кабакова- учител

Станка Стойчева - пом.възпитател