IVб група „Мечо Пух”

Недялка Андонова - Главен учител                                                               

Теодора Пенева – учител

Петя Иванова - пом.възпитател