IIв група „Бърборани

Антоанета Костова – учител

Стоянка Василева – учител

Ангелина Щурова - пом.възпитател