IVв група „Бърборани"

Антоанета Костова – учител

Стоянка Василева – учител

Ангелина Щурова - пом.възпитател