Iа група „Звънче“

Светла Шейтанова -   учител

Кристина Шивачева - учител

Магдалена Синилкова - пом.възпитател