IIIб група „Многознайко”

Катя Атанасова - ст.учител

Мария Иванова – ст.учител

Любов Шумова - пом.възпитател