IVб група „Многознайко”

Катя Атанасова - ст.учител

Мария Иванова – ст.учител

Христина Манолова - пом.възпитател