Iб група „Многознайко”

Катя Атанасова - ст.учител

Сийка Стирянова – учител

Христина Манолова - пом.възпитател