IIа „Делфин“

Мария Маринова –  ст.учител

Гергана Георгиева – учител

Минка Пирева - пом.възпитател