IIб „Веселушко”

Пламена Николова – учител

Ваня Бахчеванова - учител

Добринка Иванова - пом.възпитател