Приключи вторият проект на ДГ „Морска звезда“ по програма Еразъм+

 

След анализиране на предизвикателствата, които стоят пред градината като част от образователните институции в ЕС, екипът на градината реши, че е належащо педагозите й да подобрят знанията си по английски език. Проектът „Европа в нас“ бе подаден, одобрен и в последствие финансиран по програма Еразъм+.

Седем учителя от детската градина вече имаха своето базисно ниво в рамките на първия си проект „Ела с нас“ по програма Еразъм+, по време на който имаха структурирано обучение от квалифициран преподавател на работното им място. С втория проект седем педагога от ДГ „Морска звезда“ след селекция участваха в 5-дневен интензивен курс по английски език. Курсът се проведе в Милано и по този начин учителите имаха възможност да се докоснат до световно културно и историческо наследство. В допълнение преподавателят по английски, който беше с тях организира посещение на училището на Джузепина Питцегони, в което се запознаха с проектно-базирано обучение в екологична среда.

С помощта на натрупаните знания по английски език, педагозите от ДГ „Морска звезда“ станаха създатели на проект в Етвининг, свързан с математика и рециклиране – “Math Land”. Така връзките на градината с европейски колеги се задълбочават и излизат извън проектните дейности. След земетресението в Турция в средата на февруари 2023 г. детската градина направи акция за събиране на помощи за бедстващите, сред които са и техни партньори по проекти в европейската мрежа за училищно образование „Етвининг“.

Проектът се реализира в рамките на 18 месеца и обхвана учебните 2021/2022 и 2022/2023 г.

 

 

.

 

"Ела с нас"- проект 

През учебната 2020/ 2021 година Детска Градина "Морска звезда" работи по проект, финансиран от програма Еразъм +. Проектът "Ела с нас" е насочен към придобиване на нови ключови компетентности на педагогическия персонал и внедряването им в ежедневната работа с децата. Учителите обогатяват своите умения чрез посещение и обмен на опит в Предучилищна институция "Наша радост", гр. Суботица, Сърбия. През пролетните месеци на 2021 година ще бъдaт наблюдавани методически подходи в предучилищното образование, свърани с ICT, STEM, екологично възпитание, методи за обучение на открито, работа с билингви, проектно-базирано обучение, работа в международни проекти, организиране и управление на образователната среда и др.

Проектът ще доведе до по-пълно използване на съвременни подходи на възпитание и образование в детската градина и добавяне на нови елементи в методиката и практическата работа на учителите в ДГ "Морска звезда". Проектът ще повлияе върху практическата работа с децата в детската градина, взаимоотношенията учител-дете-родител, ще се подобри психо-емоционалния климат в детската градина и ще съдейства за най-доброто развитие на личността на детето в детска градина "Морска звезда".