Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Първи ден от обучението в Рим. По проект "Екологични и устойчиви практики на програма "Еразъм". На Европас Тийчър Академия в Рим. 

https://fb.watch/r6rEVg4vbZ/