Първа яслена група „Бонбони”

Маргарита Мънева -  мед.сестра

Миланка Димова - мед.сестра

Христина Виткова – детегледачка

Мара Гогова – детегледачка