Първа яслена група „Бонбони”

Станка Жекова -  мед.сестра

Миланка Димова - мед.сестра

Христина Манолова – детегледачка

Мара Гогова – детегледачка