Днес, в ДГ "Морска Звезда", стана чудна веселба!Открихме нашата "Творителница за чудеса"!!!