Нашите деца слушат Волфганг Амадеус Моцарт

 
 И мислят за чувствата, които предизвиква у тях музиката.