Училище за родители

Скъпи родители!

Като психолог работещ с деца и юноши си позволявам да направя тази публикация засягаща така болезнената тема в нашето общество за границите, рамките и наказанията. Тази публикация е съгласувана и одобрена от обществения съвет към градината.

В работата си често се сблъсквам с юноши които употребяват наркотици и имат проблем с поведението си. Всички видове противообществени прояви, употреба на наркотици, агресия, кражби, промискоитетно поведение при момичетата…, освен че са вик за внимание, са и явен белег за невъзможността на родителите да поставят и удържат правила. Всяка година тази тенденция се задълбочава. Това не започва в гимназията! Превенция на агресията, употребата на наркотици и всички сериозни поведенчески проблеми произтичащи в периода на юношеството, са резултат от не добре поставените рамки в детството. Изключения правят само случаите в които е налице заболяване. На фона на нарастващото обществено недоволство спрямо институциите смятам че е коректно да се има предвид, че нито камерите, нито увеличения брой на учителите, нито иновативните програми биха променили нещо съществено за бъдещите юноши, ако правилата в детството не са работели. В този ред на мисли си позволявам да предложа на вниманието ви няколко принципа които биха помогнали на всеки родител.

Кога наказанията действат в семейството?

Колкото по-малко е детето толкова по-малко са изискванията към него. Децата обикновено се ориентират добре ако имат от 3 до 7 ясни правила или задължения.

Когото детето е направило нещо което да заслужава наказание, то трябва да го получи.

Наказанието трябва да има кратка продължителност от 5 до 15 минути.

Наказанията в къщи са различни от наказанията в градината където групата е по-голяма и съответно по-трудно се овладява. Добре поставените рамки в дома гарантират здрава психична структура за бъдещото развитие на детето.

Важно правило за създаването на ясни правила които да не объркват детето и да не го поставят в ролята на арбитър между родителите, е: Когато единия родител наказва другия Не отменя наказанието!!! Желателно е родителите да имат единно виждане за правилата. Недоразумения винаги се случват но е желателно те да се изясняват без присъствието на детето. В противен случай децата започват да манипулират и двамата родители като по този начин се превръщат в господари на дома.

Не е важен видът на наказанието, дали ще бъде отнет таблет, или лишено от телевизия, или нещо друго което родителя е преценил. Важно е поведението да бъде забелязано, изговорено и в последствие детето да бъде отстранено от дейност или лишено от вниманието на родителя за кратко време, за да обмисли поведението си.

Поведение, което веднъж е санкционирано а в друг момент не, обърква детето. Децата не разбират от гъвкави правила. За децата черното е само черно, а бялото е само бяло. Въпрос на психична зрялост и социален опит е детето да прецени кога един удар може да се приеме като самозащита, например.

Кога правилата в градината се спазват?

Правилата в градината се спазват когато родители и учители успяват да постигнат единомислие за тяхното съществуване.

Наличието на правила задължително води след себе си и нуждата от санкции.

Санкциите трябва да са адекватни за възрастта на детето.

Отстраняване от игра е една от най-използваните и адекватни наказания.

Какво де правим когато детето отказва да стои наказано?

Това означава че детето не желае да зачита авторитети. Обикновено това се случва при деца на които им се налага да спазват неподходящи за възрастта им изисквания и съответно санкциите или са твърде строги или липсват. Логично поведение в тази ситуация е да се обърне внимание на родителя. Именно при тези деца юношеството се оказва доста сложно и навременната консултация с психолог може да им спести много бъдещи проблеми.

 

Станислава Калинова

Председател на Обществен съвет в ДГ “Морска звезда”