Нашите деца слушат творби на Волфганг Амадеус Моцарт докато работят

 
 И мислят за чувствата, които предизвиква у тях музиката.