"Growing up with arts"

През учебната 2018/2019 година учителите и децата от подготвителните групи участваха в Етвининг проект "Growing up with arts" заедно със свои колеги и връстници от Литва, Румъния, Сърбия, Турция, и Великобритания. Чрез проекта децата се запознаха с творчеството на известен художник от всяка страна и се опитаха да „влязат в неговите обувки“, рисувайки като него. Това способства за творческото изразяване на децата и намаляване на неприемливото поведение от една страна, а от друга – запознаха се с културата на други страни членки, както и косвено с децата, които живеят там чрез техните продукти. Педагозите успяха да обменят опит и да работят съвместно със свои колеги от други страни.
Сътрудничеството продължава и извън конкретния проект, обсъждат се бъдещи проекти, обменят се неформално добри практики.