Трета яслена група „Смехорани“

Ваня Гущерова - мед.сестра

Светлана Димитрова - мед.сестра

Веселина Грудева – детегледачка

Таня Георгиева – детегледачка