Персонал

Ние педагозите искаме децата да получават най- доброто от нас:                        

 • да отстояват мнението си;
 • да се радват на красивото;
 • да познават доброто и да искат да правят добро;
 • да търсят верния път;
 • да постигат желанията си.

За това се грижи персонал от:

 • 1 директор
 • 1 заместник-директор по учебна дейност
 • 1 учител по музика
 • 18 детски учители
 • 1 психолог
 • 1 логопед;
 • 6 медицински сестри в детска ясла
 • 15 помощник възпитатели
 • 2 - ма медицински специалиста на щат към Община Бургас