Math Land

През учебната 2022/ 2023 година ДГ „Морска звезда“ се включи в проект на европейската платформа за учители Etwinning заедно с детски градини от Турция и Румъния. Тази година 5 групи от различни възрасти работиха по Etwiining проект съвместно. 

С глобалното затопляне значението на опазването на околната среда нараства. От друга страна, проучванията показват, че децата са по-успешни в математиката, когато любовта към математиката е придобита от детството. В проекта ние се опитахме да създадем екологично съзнание и преподавахме математически концепции на децата чрез прилагане на материали за рециклиране и математически дейности с деца в предучилищна възраст. Това беше направено по начин, който децата познават най-добре – чрез игри. В допълнение към природосъобразната проектна дейност, ние обърнахме внимание на технологиите, които могат да се използват по образователен и възпитателен начин. Повече за нашия проект може да научите в Etwinning или facebook страницата на градината.

Математически дейности

Участници и сертификати