Хранене

Храненето на децата се осъществява по меню изготвено от технолог към Община Бургас и приготвя в кухня оборудвана с модерна техника.

https://www.burgas.bg/bg/info/index/188