Здравни изисквания

На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:
1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение извършено не по-рано от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение

4. Данни от личния лекар за имуназиционния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 година за имунизациите на РБ (ДВ, бр. 45/2005г)

5. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно с ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване

На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:

1.Ако детето отсъства по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение

2.Ако детето отсъства повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен

3.Ако детето отсъства повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии

4.Ако детето отсъства повече от 2 месеца се прави еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ