Събитията в нашия свят оказват значително влияние върху нашето бъдеще. Нашите деца безспорно са тези, които ще оформят бъдещето. Тъй като уменията, придобити в детството, се интернализират по-лесно и пряко засягат целия живот. Поради тази причина ДГ „Морска звезда“ през учебната 2021/ 2022 година се включва в проект на „Knock, Knock, The leaders of nature are calling!“ заедно с детски градини в Турция и Румъния. Чрез него децата ще развият лидерски умения, основани на ценностите в природата, за да решат проблемите на нашия свят като войни, природни бедствия и глобално затопляне. Включени са децата от третите възрастови групи.