Училищно настоятелство

Димитър Жеков - председател